Välj en sida
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Åk 6 – gymnasiet i Lycksele har licens på DigiExam och deras portal för att skapa och genomföra säkra digitala prov online. Digitala nationella prov kommer INTE att använda denna plattform men bygger på samma grundideer. Däremot är det viktigt att alla lärare och elever har kunskap om hur man genomför digitala prov. Det hör till den grundläggande digitala kompetensen.

I denna kurs får du lära dig mer om hur man kan använda DigiExam för att genomföra säkra prov online med elever. Ta del av mer material (länkar till filmer för lärare) i fliken ”Material”. DigiEaxam kan också användas direkt i undervisningen när man vill att elever enbart ska fokusera på en uppgift och inte lockas till andra sidor på internet exempelvis. En del elever klarar av att fokusera medan andra har svårt med detta.
OBSERVERA att man måste logga in på Skolon och därigenom logga in på DigiExam. Efter att man loggat in första gången så blir man direktinloggad när man klickar på DigiExam via Skolon. 30 dagar håller den automatiska inloggningen.

Har du frågor om konton för lärare eller elever så kontaktar ni IT-stödjarna på din skola eller central IT-pedagog.
På DigiExams kunskapscentrum hittar du fler filmer och handledningar/lathundar för att lära dig mer om DigiExam! Digiexam Kunskapscentrum

Länk till DigiExams resurser för lärare: Länkar till lärare