Välj en sida
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

MIK står för Medie- och informationskunnighet och är något som ALLA lärare har ansvar för att utveckla hos våra elever. Lycksele har en lokal MIK-plan som tydligt visar vad vi ska fokusera på i respektive åldrar. Planen återfinns i vårt intranät (FirstClass) under ”UN-dokument” och ”Digitalt Lärande”.