Välj en sida

Vem har tillgång till Binogi?

Alla elever och lärare i åk 4-9 i Lycksele har tillgång till Binogi från vt 2021. Man loggar in via Skolon och därefter på Binogi med sitt Microsoftkonto (lärar/elevkonto).

Har du eller din elev inte ett konto på Binogi kontaktar du din IT-stödjare eller IT-pedagog på skolan.

Vad är Binogi?

Binogi består av korta animerade filmer och är ett flerspråkigt material där även elever med annat modersmål kan följa undervisningen. Komplicerade sammanhang förklaras roligt, enkelt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå. Till de flesta filmerna finns quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande.

Det finns lektioner i 13 ämnen; Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik. Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa.

Börja med

…att ta del av Binogis sida för att lära dig om verktyget: https://www.binogi.se/laer-dig-binogi

Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

  1. För att kunna stötta elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter. När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen.
  2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.
  3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
  4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.

I denna kurs kan du ta del av olika filmer från Binogis spellista på YouTube som visar hur du kan använda det i undervisningen. Välj själv vad som passar dig. Nedan finns en lista över allt innehåll. Filmerna är mellan 2 min – 7 min långa.Kurs innehåll

Film - Välkommen till Binogi! En introduktion
Film - Logga in - Binogi
Film - Elevdelen - en översikt
Film - Dela ut en uppgift
Film - Har eleverna sett filmen och gjort quizzen?
Film - Skapa en undervisningsgrupp
Film - Skapa grupper med elever från flera skolor
Film - Binogi och Moderna språk
Film - Slå ihop två konton till ett
Film - Byta lösenord åt flera elever samtidigt
Film - Så flyttar du flera elever från en klass till en annan
Film - Hur hittar jag filmer på Studi.se?
Film - Ta bort elever från en klass och ur skolan