Välj en sida
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Talsyntes är en datorröst som kan läsa upp skriven text. Man kan göra inställningar i ClaroRead Plus så att det läser upp på det sätt som du vill. Du kanske vill ha ljudande tangentbord för att få höra hur varje bokstav låter, uppläsning efter varje ord eller mening du skriver, eller så kan du ändra så att du själv väljer när du vill lyssna på det du har skrivit genom att markera texten som du vill få uppläst.

Att använda talsyntes är bra för alla oavsett om man har lätt eller svårt för att skriva och läsa. Allra störst nytta av programmet har de individer som har en långsam och mödosam läsning eller stavningssvårigheter. När du lyssnar på en text så kan du hitta ställen i texten som behöver förtydligas, omarbetas eller så kan du hitta ord som är felstavade. Talsyntesen kan användas överallt där det finns skriven text; i ett Word dokument, på en hemsida eller i något annat program som finns på din dator. Om det är en bild på en text så kan bilden scannas med OCR teknik och gör då om texten till redigeringsbar text. Då kan man också få den uppläst.

Börja med att kontrollera att du har den senaste programvaran (det står vilken version det är när du öppnar programmet ex 9.3.1). Om du behöver ladda ned programmet eller uppdatera så hittar du den senaste versionen i ”My UpKeeper” på din dator.

I fliken ”Material” här ovanför hittar du en tryckt manual som du kan ladda ned.

Ladda ned ClaroReads manual HÄR