Välj en sida

Lär dig hur du lägger till Urkund i Teams och hur man skickar elevers inlämningsuppgifter i Teams för plagiatkontroll.

Kurs innehåll

Film om hur du skickar in filer för plagiatkontroll i Teams