Välj en sida

Grundskola & Fritidshem

Välj kurs nedan

Om du har frågor kan du kontakta grundskolans IT-Pedagog
Charlotte Stenlund
charlotte.stenlund@edu.lycksele.se

Office 365

I denna kurs får du lära dig om olika applikationer som ingår i O365. Ta del av filmerna i varje modul och svara därefter på frågorna i efterföljande quiz. När hela kursen är avslutad får du ett certifikat som visar att du tagit del av kursens alla steg.

OneNote Klassanteckningsbok

I klassanteckningsboken som finns i ditt klassteam kan du planera din undervisning (själv eller tillsammans med andra lärare), dela ut uppgifter och ge feedback på elevernas arbete. Klassanteckningsboken ger dig och dina elever en överblick över undervisningen.

Skolon

Alla lärare och elever ska gå via Skolon för att öppna och arbeta med de digitala lärverktyg som finns tillgängliga där. Logga in med din M365 inloggning. När verktyg finns tillgängliga i SKOLON så innebär det att de ska vara ”GDPR-säkrade”. Lär dig mer om vilka fördelar SKOLON ger elever och lärare.

NE kunskapstjänster

Alla i Lycksele från förskola till gymnasiet, har tillgång till NE kunskapstjänster. I kursen får du veta mera om uppslagsverket, filmtjänsten, tematjänsten och allt annat som ingår.

Infomentor

 Infomentor är vårt LMS (Learning Management System) från åk Fskl – åk 9 där vi registrerar frånvaro, betyg och bedömningar samt ger vårdnadshavare information via ”Veckoplan” om läxor, prov och händelser under veckan. Lär dig mer om Infomentors funktioner i kursen.

Under uppbyggnad…

Skolplus

Endast för skolor med skollicens

I skolplus finns olika övningar, spel, filmer, glosor och annat roligt anpassat för F-klass till åk 6 i främst matematik och svenska men även andra ämnen. Det finns även massor med utskrivbart material och möjlighet att välja ut specifika övningar som du kan skicka till dina elever. 

Tempus

Kort genomgång om olika funktioner och menyer som finns i Tempus för dig som administratör.

Forms - enkäter och självrättande prov

Samla snabbt in svar i en enkät eller skapa självrättande prov i verktyget Forms som alla anställda och alla elever inom Lycksele kommun har tillgång till. I kursen visas hur man skapar självrättande prov med alternativet ”Frågeformulär”.

Flipped Classroom

Lär dig om metoden ”Flippat lärande”, hur du spelar in dina powerpoints och använder skärminspelningsverktyget ScreenCast-O-Matic.

Skoltavlan

Skoltavlan är ett digitalt läromedel  för fskl – åk 6 där man själv kan skapa övningar eller välja bland färdiga övningar. Licens finns i dagsläget på Forsdalaskolan och grundsärskolan. Man kan skapa ett gratis konto och får tillgång till vissa delar av tjänsten.

U

Källkritik & MIK

I kursen får du verktyg för att effektivt kunna leda dina elever i digitalisering och följa vår lokala MIK plan. Denna kurs är fullspäckad med praktiska tips och lektionsförslag, färdiga att använda i din undervisning.

MATTEAPPEN - MAGMA

Lyckseles grundskolor har licens på Matteappen Magma. Anväändningen möjliggör smartare arbetssätt för lärare och elever. Lärare kan enkelt följa elevers progression i realtid, se elevers lösningsförslag och individanpassa undervisningen så att alla elever blir jämnt utmanade och kan nå sin fulla potential! I kursen finns material för dig som lärare (och elev) att lära dig hur du använder resursen.

DigiExam

I denna kurs lär du dig om olika funktioner i DigiExam och om hur du kommer igång. Grundskolan kommer åt DigiExam via Skolon.

Binogi

I denna kurs får du välja vilket innehåll du vill ta del av. Lär dig hur du loggar in, hur du delar ut uppgifter eller använder det i olika ämnen.

Bingel

För dig i förskoleklass – 6 i Lycksele som vill lära dig grunderna i Bingel och för dig som vill lära dig lite mer. 

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleverna färdighetstränar på ett roligt och motiverande sätt. Bingel är kopplat till Sanomas läromedel och eftersom det är internetbaserat kan eleverna ”bingla” både i skolan och hemma.  

Polylino

Polylino är ett digitalt bibliotek för Förskoleklass upp till åk 6.  I förskolan heter tjänsten Polyglutt och är anpassad för yngre barn. Det finns sökfunktioner i både ämnen och åldersgrupper samt tal och text på olika språk. Bra såväl i svenska/Sva som i språkundervisningen och i andra ämnen. Använd hemma eller i skolan för upplevelseläsning och stärk ordförrådet.

Urkund i Teams

Urkund används i Lycksele av åk 7-9 samt gymnasiet. Kursen visar hur du skickar elevers inlämningsuppgifter för plagiatkontroll till Urkund inifrån Teams.

TPACK och lärarens digitala kompetens

Lärarrollen är komplex och uppdraget kräver kunskap och färdigheter inom många områden. Här fokuseras hur digital kompetens samspelar med andra kompetenser för att planera och strukturera sin undervisning för lärande.

Under uppbyggnad…

InPrint 3

Lär dig hur du kan använda visuellt stöd för att göra undervisningen tillgänglig för alla! För elever i språklig sårbarhet, som har arbetsminnesproblematik eller av någon anledning har svårt att förstå talat och/eller skriftligt språk så är visuellt stöd ett effektivt sätt att ge förutsättningar för  lärande.

Stava Rex - stavningsprogram

Under uppbyggnad…

Avancerad läsare i Words

Under uppbyggnad…

Reading Progress - Läsframsteg i Teams

I Reading progress eller ”Läsframsteg ” på svenska, får du lära dig hur du kan följa elevernas läsutveckling med ett verktyg som mäter läsflyt och ordavkodning. Lärare skapar en uppgift i Teams och väljer läsframsteg, kopplar en text till uppgiften och delar ut till eleverna. En ny form av läsläxa?

Diktera - skriva text med rösten.

Under uppbyggnad…

I denna kurs får du lära dig om de fyra stegen som elever behöver behärska för att diktering ska gå bra. Du får veta vem/vilka som gynnas av att diktera, hur man dikterar i Word, hur man planerar sin berättelse i ClaroIdeas, använder talsyntes i Word för att lyssna på texten och hur man rättar stavningen i Word med Stava Rex.

GreenScreen

Jobba med källkritik genom att ge eleverna förståelse hur man kan luras med bilder. GreenScreen kan levandegöra elevernas egna berättelser eller bilder och skapa motivation för att jobba med skrivande/berättande. På iPad finns det appar för att skapa egna GreenScreen filmer (iMovie och GreenScreen By Do Ink). I kursen får du ta del av flera olika resurser som visar på olika användningsområden i klassrummet för alla åldrar.

Talsyntesen ClaroRead Plus för PC

I kursen får du lära dig mer om vad talsyntes är, vad den kan kompensera för och hur du kan använda och göra inställningar i programmet. Börja med att ladda ned programmet från My UpKeeper om du inte redan har det.

Redo att börja?

Registrera dig högst upp på sidan via menyn Logga in. När du är inloggad kommer du kunna klicka in dig på valfri kurs och påbörja din resa mot att bli en person i digital framkant.

Att tänka på vid registrering

– Undvik å, ä och ö i användarnamn och lösenord
– Beroende på var du är anställd ska du inleda användarnamnet med skolbetäckning t.ex:
   – LSE TBG Förnamn Efternamn
   – LSE Fi Förnamn Efternamn
– Bekräftelsemeddelandet som skickas till din e-post kan hamna i Skräpposten