Välj en sida

Dennis Lundberg

IT-Pedagog

Jobbar som både lärare och IT-pedagog och brinner för att undervisa och engagera mina medmänniskor inom IT-området.

Charlotte Stenlund

IT-Pedagog/Speciallärare

Jag gör läs- och skrivutredningar samt driver digitalisering inom grundskolan. Det innebär både fokus på assisterande verktyg för att kompensera för eventuella svårigheter samt uppdraget att utveckla verksamheten så att den kan ge våra unga en adekvat digital kompetens!